UČILIŠTE STARA VLAŠKA
Škola stranih jezika

Svi tečajevi prilagođeni su standardima Vijeća Europe, poznatim pod nazivom CEF.

CEF je Zajednički europski referentni jezični okvir koji je Vijeće Europe izradilo zajedno s uglednim institucijama ALTE i EAQUALS koje se brinu za održavanje visokih kriterija poučavanja i testiranja stranih jezika.

Bit CEF-A je u postavci da se znanje jezika odvija kroz četiri jezične vještine, a to su: SLUŠANJE i ČITANJE, GOVORENJE i PISANJE.

S tom pretpostavkom treba početi svako poučavanje stranog jezika, kao i testiranje.

Europski kvalifikacijski okvir opisuje jezičnu kompetenciju na šest razina:

A1 - pripremni korisnik
A2 - temeljni korisnik
B1 - razvojni korisnik
B2 - samostalni korisnik
C1 - napredni korisnik
C2 - vrsni korisnikZa detaljni pregled stupnjeva sa brojem potrebnih nastavnih sati za svaki pojedini stupanj kliknite na sliku:
stupnjevi

Ljestvica za samoprocjenu:
stupnjevi