STARA VLAŠKA
Škola stranih jezika

Organiziramo tečajeve općeg i poslovnog engleskog jezika te općeg njemačkog jezika.

Tečajevi traju 60 nastavnih sati (45 minuta nastavni sat) po modulu 2 x 3 sata tjedno, tj. omogućava završavanje 4 stupnja u jednoj školskoj godini.

Organiziramo tečajeve za opći i poslovni jezik - 2 x 90 minuta.

PRIPREMNI ESOL TEČAJEVI ZA ODRASLE

Pripremamo zainteresirane polaznike za polaganje međunarodnih ispita iz engleskog jezika ( FC, CA).

Termini se određuju nakon predbilježbi i provjere znanja, te nakon dogovora s potencijalnim polaznicima o odgovarajućim danima i satima pohađanja tečaja.

NOVI TEČAJEVI

POČETNI INTENZIVNI TEČAJ ENGLESKOG

 • 20 sati - dva tjedna
 • Pon - Pet
 • 5 x 2 školska sata tjedno
 • Termini:
  • 17:00 - 18:30h
  • 18:30 - 20:00h
  • 20:00 - 21:30h
 • Za starije od 15 godina
 • Cijena: 800kn

VIKEND KONVERZACIJSKI TEČAJ ENGLESKOG

 • 10 sati - SUBOTA, NEDJELJA
 • Termini:
  • 9:00 - 12:45h
 • 2 x 5 školskih sati
 • Za starije od 15 godina
 • Cijena: 800kn

INTENZIVNI POČETNI I NAPREDNI TEČAJEVI ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

 • 60 sati - preko tjedna
 • Termini:
  • 17:00 - 19:15h
  • 19:30 - 21:45h
 • Cijena: 2600kn

INTENZIVNI TEČAJEVI ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

 • 20 sati - preko tjedna
 • Termini:
  • 17:00 - 19:15h
  • 19:30 - 21:45h
 • Cijena: 800kn

 • 40 sati - preko tjedna
 • Termini:
  • 17:00 - 19:15h
  • 19:30 - 21:45h
 • Cijena: 1600kn

 • 48 sati - preko tjedna
 • Termini:
  • 17:00 - 19:30h
  • 19:30 - 21:45h
 • Cijena: 1800kn

INTENZIVNI TEČAJEVI ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA PO MODULIMA

 • 1 modul = 30 sati po 45 minuta - preko tjedna
 • Cijena: 1300 kn

Nastava se održava u Jurišićevoj 19/1.